Zakonodavstvo i kompetencije medicinske sestre


-upoznavanje sa Zakonom o sestrinstvu i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti sa osvrtom na prava pacijenta

Prezentacija

Ispit