Zakonodavstvo i kompetencije medicinske sestre


Poštovani,

na ovoj stranici možete se upoznati sa dijelovima Zakona o sestrinstvu i Zakona o zdravstvenoj zaštiti sa osvrtom na prava pacijenta.

Zakonodavstvo i kompetencije medicinskih sestara često se olako shvaćaju. Zakonodavstvo i zdravstvena zaštita u Republici Hrvatskoj je vrlo složeno te djeluje na širokom području. Postoji niz zakonskih i podzakonskih akti koji konkretiziraju načela zdravstvene zaštite. Medicinskim sestrama često se javlja pitanje kojim sve zakonima podliježe te što spada u njene kompetencije. Cilj ove prezentacije je upoznati zainteresirane s dijelovima temeljnih kriterija pravne odgovornosti zdravstvenih djelatnik, pravima i obavezama zdravstvenih radnika u obavljanju njihovih djelatnosti. Zainteresirani imaju prilika upoznati se sa dijelovima temeljnih prava pacijenata te drugih zakonskih akti. Tijekom predavanja naglasak se stavlja na dužnosti i kompetencije medicinskih sestara. Ova prezentacija pisana je na temelju sestrinskog obrazovanja te po dostupnim materijalima na dan prijave HKMS.

Za ovo predavanje potrebno je odvojiti najmanje 60 minuta Vašeg vremena. Ukoliko želite pristupiti ispitu iz naslovne prezentacije, molim Vas da popunite ispravno niže dostupan Obrazac za prijavu. Nakon pristupanja edukacijskim materijalima polaznik online tečaja mora zadovoljiti provjeru znanja s najmanje 30 pitanja od kojih mora uspješno riješiti 75% kako bi ostvarila pravo na priznavanje vrednovanja. Ispit se nalazi na linku dostupnom na kraju prezentacije. Rezultati ispita dostupni su po završetku ispita, te su isti proslijeđeni e-malom na Vašu e-mail adresu. Naglašavamo da je izrazito bitno da točno popunite Obrazac za prijavu kako ga bismo, zajedno sa rezultatima, mogli priložiti Zahtjevu za vrednovanjem HKMS. Online tečaj biti će bodovan sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku trajnog/stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara.

Želimo Vam puno sreće!

Obrazac za prijavu

Prezentacija