Hitan medicinski poziv – komunikacijski izazovi


UDHM organizirala je dvodnevnu edukaciju na temu “Hitan medicinski poziv – komunikacijski izazovi” u Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije. Polaznici tečaja informirani su kroz praktične primjere o važnosti komunikacije u svakodnevnom radu. Nakon dva intenzivna i ugodno provedena dana, rastali smo se umorni, u iznimno pozitivnoj atmosferi.

Slike