Telefonsko komuniciranje


Završena edukacija “Telefonsko komuniciranje”

18. svibnja 2015.

 

8:30 – 9:00

Registracija sudionika

9:00 – 10:30 

Tematske cjeline:

 • Utvrditi glavne unutarnje i vanjske prepreke/izazove u telefonskoj komunikaciji
 • Koji su glavni koraci u kvalitetnoj telefonskoj komunikaciji

 

10:30 – 10:45

Pauza

10:45 – 12:15

Tematske cjeline:

 • Važnost prvog dojma – kako kreirati pozitivnu sliku?
 • Koje vrijednosti unosimo u razgovor?

12:15 – 13:45

Pauza za ručak

13:45 – 15:15

Tematske cjeline:

 • Koji stav trebamo imati tijekom razgovora?
 • Izgradnja usklađivanje i izgradnja povjerenja s pacijentom?

15:15 – 15:30

Pauza

15:30 – 17:00

 • Kako aktivno slušati i ćuti poruke pacijenta?
 • Koje su prepreke koncentraciji i slušanju

17:00 – 17:15

 • Evaluacija dana

19. svibnja 2015.

9:00 – 10:30

Tematske cjeline:

 • Koje su glavne tehnike postavljanja preciznih pitanja?
 • Koje su prepreke koncentraciji i slušanju

 

10:30 – 10:45

Pauza

10:45 – 12:15

Tematske cjeline:

 • Vođenje razgovora
 • Kako razgovarati s „teškim“ pacijentima

12:15 – 13:45

Pauza za ručak

13:45 – 15:15

Tematske cjeline:

 • Kako se uspješno suočavati s konfliktnim situacijama?
 • Zlatna pravila

15:15 – 15:30

Pauza

15:30 – 16:15

Tematska cjelina:

 • Praktične vježbe

16:15 – 17:00

 • Evaluacijsko testiranje sudionika

17:00 – 17:15

 • Evaluacija dana

17:15 – 17:30

 • Dodjela potvrdnica
 • Završna riječ

 

Organizator: UDHM

Predavač: Boris Blažinić, prof. psih.

                  http://www.iq-institut.hr/

Trajanje:

2 dana po 8 nastavnih sat

Mjesto održavanja:

Laščinska 14a, Zagreb

Termin održavanja:

 1. svibnja i 19. svibnja 2015.

Broj polaznika: 30

Cijena kotizacije: 250,00 kn za članove UDHM*,

                            350,00 kn za ne članove UDHM*

            *U cijenu je uračunato piće osvježenja i kava, ali nisu uračunati troškovi smještaja i prehrane.

Uplata na :

Udruga dispečera hitne medicine

Zagrebačka 8, 10340 Vrbovec

OIB: 88190066184

IBAN: HR0823600001102415702

Online prijava

Letak telefonsko komuniciranje

O telefonskom  komuniciranju