Monthly Archives: lipanj 2016


Zahvaljujemo se za zahvalu na upućen dopis Ministarstvu zdravlja, priznavanje značaja MPDJ, težnji za poboljšanje kvalitete i dostupnosti usluga MPDJ te zadovoljstvo korisnika usluga – pacijenata. “… ovim putem zahvaljujemo na Vašem dopisu u kojem u ime dispečera hitne medicine ukazujete na važnost rada dispečera u prijavno dojavnoj jedinici. Budući […]

Odgovor Ministarstva zdravlja