Dispečerstvo u Europi i svijetu


U niže navedenim linkovima možete dobiti na uvid organizaciju dispečerstva u Europi i svijetu

 

primjer 1

primjer 2