Projekt: Improving working Environment for Critical Care Nurses – HWE4CCN


Poštovani,

Unaprjeđenje radnog okruženja za medicinske sestre/ tehničare na odjelima intenzivne skrbi (Improving working Environment for Critical Care Nurses – HWE4CCN) je europski projekt financiran sredstvima iz programa EU Erasmus+ čiji je cilj smanjiti fluktuaciju osoblja i stopu napuštanja profesije među medicinskim sestrama/tehničarima pružanjem potpore medicinskim sestrama/tehničarima intenzivne skrbi u razvijanju vještina potrebnih za stvaranje zdravog radnog okruženja.

U niže navedenom linku dostupan tekst u cijelosti.

 

HWE4CCN PRIOPĆENJE 20. 11. 2019.