O nama


Poštovane kolegice i kolege,

čast mi je obavijestiti Vas o osnivanju i radu Udruge dispečera hitne medicine – UDHM (EMERGENCY MEDICAL DISPATCHERS ASSOCIATION – EMDA)

Udruga je osnovana na Osnivačkoj skupštini Udruge dispečera hitne medicine, održanoj 14. veljače 2014. godine, a aktivno krenula sa radom tijekom 2014. godine.

Udruga je osnovana kao samostalna neprofitna pravna osoba koja se upisuje u Registar Udruga RH i registrira pri nadležnom uredu. Udruga je na zakonu utemeljen oblik dobrovoljnog stručnog organiziranja medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji u svom radu sudjeluju u radu Medicinske prijavno-dojavne jedinice

U Republici Hrvatskoj na poslove Medicinske prijavno-dojavne jedinice najvećim dijelom raspoređene/i su medicinske sestre / medicinski tehničari sa uspješno završenim te položenim „Treningom za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice“ prema standardima Hrvatskog zavoda za  hitnu medicinu, dok je u pojedinim državama dispečerstvo prepoznato kao posebna profesija s formalno-pravnim obrazovanjem i zvanjem. Osnovni alat za svakodnevni rad u Medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici je Hrvatski indeks prijema hitnog medicinskog poziva čiji su izdavači Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, te Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Hrvatski indeks prijema hitnog medicinskog poziva sastoji se od nekoliko stupaca: stupanj prioriteta, savjeta pozivatelju, odgovor sa popisom preporučenih reakcija i savjeta te dodatnih pitanja. On predstavlja smjernice za rad zdravstvenih radnika u medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama hitne medicinske službe, koji im omogućuje ispravno i dosljedno dodjeljivanje prioriteta svakom dolaznom pozivu, služi kao osnova za utvrđivanje zajedničkog nazivlja i općenito kvalitete usluge medicinske prijavno-dojavne jedinice i hitne medicinske službe. Svaki zaprimljeni poziv trijažira se sukladno navedenim simptomima od strane pozivatelja. Pri određivanja stupnja prioriteta od izrazite su važnosti „Dodatna pitanja“ pozivatelju. Nakon pravilno odabranog prioriteta hitnosti, pozivatelja se savjetuje sukladno „Savjetima pozivatelju“ te „Odgovor“ medicinske prijavno-dojavne jedinice. Po „Odgovoru“ poziv se ili prosljeđuje najbližem raspoloživom liječniku kao „Intervencija“ ili se klasificira kao „Savjet“. Medicinska prijavno-dojavna jedinica ima izrazito velik utjecaj na preživljavanje pacijenata, kao i na upravljanje sustavom hitne medicinske službe i drugim zdravstvenim djelatnostima. Zdravstveni radnici, u najvećem broju medicinske sestre / medicinski tehničari, raspoređeni na poslove u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici svakodnevno koriste svoja bazična znanja i niz komunikacijskih i drugih vještina za što kvalitetniji rad na svojim radilištima vođeni Hrvatskim indeksom prijema hitnog medicinskog poziva. Uloga medicinskih sestara / medicinskih tehničara je izrazito bitna te kontinuiranom edukacijom, obnovom i širenjem znanja doprinose kvalitetnom radu i boljoj skrbi za same pacijente. Osim svojeg bazičnog znanja i treninga za rad, u svom radu koriste i druge interdisciplinarne vještine u obliku geolokacijskog orijentiranja. Od iznimne važnosti je poznavanje i drugih žurnih službi, te interoperabilnost u međusobnoj komunikaciji. Udruga je osnovana u cilju promicanja uloge medicinskih sestara i tehničara u sustavu hitne medicine i Medicinske prijavno-dojavne jedinice; organiziranja, razvitka edukacije i unapređenja trajnog stručnog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara koji sudjeluju u radu Medicinske prijavno-dojavne jedinice.