Telefonsko komuniciranje – Šibenik


UDHM priređuje dvodnevnu edukaciju medicinskih sestara – medicinskih tehničara raspoređenih na poslove medicinske prijavno-dojavne jedinice (medicinskih dispečera) na temu „TELEFONSKO KOMUNICIRANJE“ u Šibeniku 09. i 10. 03. 2016.

Organizator: UDHM
www.udhm.hr
Predavač: Boris Blažinić, prof. psih.
http://www.iq-institut.hr/
Trajanje: 2 dana po 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Gradska knižnica “Juraj Šižgorić”
Poljana maršala Tita 6, 22000 Šibenik
Termin održavanja: 09. i 10. 03. 2016.
Broj polaznika: ograničen
Prijave do – 04.03.2016.
Edukacija će biti bodovana sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupcima trajnog usavršavanja HKMS.
Cijena kotizacije:
250,00 kn za članove UDHM*
350,00 kn za ne članove UDHM*
*U cijenu je uračunato piće osvježenja i kava, ali nisu uračunati troškovi smještaja i prehrane.
Uplata na :
Udruga dispečera hitne medicine
Zagrebačka 8, 10340 Vrbovec
OIB: 88190066184
IBAN: HR0823600001102415702

 

– 09.03. 2016. –

8:30 – 9:00 Registracija sudionika
9:00 – 10:30 Tematske cjeline:
• Utvrditi glavne unutarnje i vanjske prepreke/izazove u telefonskoj komunikaciji
• Koji su glavni koraci u kvalitetnoj telefonskoj komunikaciji

10:30 – 10:45 Pauza
10:45 – 12:15 Tematske cjeline:
• Važnost prvog dojma – kako kreirati pozitivnu sliku?
• Koje vrijednosti unosimo u razgovor?

12:15 – 13:45 Pauza za ručak
13:45 – 15:15 Tematske cjeline:
• Koji stav trebamo imati tijekom razgovora?
• Izgradnja usklađivanje i izgradnja povjerenja s pacijentom?

15:15 – 15:30 Pauza
15:30 – 17:00 Tematske cjeline:
• Kako aktivno slušati i ćuti poruke pacijenta?
• Koje su prepreke koncentraciji i slušanju

17:00 – 17:15
• Evaluacija dana

– 10.03. 2016. –

9:00 – 10:30 Tematske cjeline:
• Koje su glavne tehnike postavljanja preciznih pitanja?
• Koje su prepreke koncentraciji i slušanju

10:30 – 10:45 Pauza
10:45 – 12:15 Tematske cjeline:
• Vođenje razgovora
• Kako razgovarati s „teškim“ pacijentima

12:15 – 13:45 Pauza za ručak
13:45 – 15:15 Tematske cjeline:
• Kako se uspješno suočavati s konfliktnim situacijama?
• Zlatna pravila

15:15 – 15:30 Pauza
15:30 – 16:15 Tematska cjelina:
• Praktične vježbe

16:15 – 17:00
• Evaluacijsko testiranje sudionika

17:00 – 17:15
• Evaluacija dana

17:15 – 17:30
• Dodjela potvrdnica
• Završna riječ

 

Online prijava

O telefonskom komuniciranju

Letak telefonsko komuniciranje