Međunarodna konferencija „Izazovi visokog obrazovanja medicinskih sestara u kontekstu članstva u Europskoj uniji“


Hrvatska komora medicinskih sestara i stručne udruge u sestrinstvu organiziraju Međunarodnu konferenciju „Izazovi visokog obrazovanja medicinskih sestara u kontekstu članstva u Europskoj uniji“.

Konferencija će se održati 10. lipnja 2015. u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu, Kaptol 29a, Zagreb, od 9 do 16 sati.

Predavači na Konferenciji bit će: Prof. Marie Carney, dekanica Fakulteta sestrinstva i primaljstva, Dublin, Republika Irska, Prof. Majda Pajnkihar, dekanica Fakulteta zdravstvenih znanosti, Maribor, Republika Slovenija, Prof. Theodoros Koutroubas, direktor CEPLIS-a – Europskog vijeća samostalnih profesija i Doc.dr.sc. Sonja Kalauz, Zdravstveno veleučilište Zagreb. Nakon predavanja održat će se Okrugli stol s predavačima na kojem će sudionici moći postaviti pitanja.

Za Konferenciju nema kotizacije, osiguran je ručak za sudionike koji to žele, a prijave su moguće na web stranici www.hkms.hr

Prijave za sudjelovanje na Konferenciji primaju se do petka, 5. lipnja 2015. do 16 sati.

Konferencija će biti bodovana sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara.

Pozivamo Vas da budete nazočni na Konferenciji te da izvijestite članove svojih udruga.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA HKMS

Dragica Šimunec

 

Preliminarni program:

Vrijeme Plenarna predavanja
08.00 Registracija sudionika
09.00 Otvaranje Konferencije
09.15 Pozdrav gostiju i organizatora
09.45 Prof. Marie Carney, dekanica Fakulteta sestrinstva i primaljstva, Dublin, Republika Irska
10.15 Prof. Majda Pajnkihar, dekanica Fakulteta zdravstvenih znanosti, Maribor, Republika Slovenija
10.45 Pauza za kavu
11.00 Predstavnica NMC-a – Komore medicinskih sestara i primalja Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske
11.30 Prof. Theodoros Koutroubas, direktor CEPLIS-a – Europskog vijeća samostalnih profesija
12.15 Doc.dr.sc. Sonja Kalauz, Zdravstveno veleučilište Zagreb
12.45 Ručak
14.30 – 16.00 Okrugli stol – rasprava

 

*Konferencija će biti bodovana sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara.

Prijava: -> Međunarodna konferencija „Izazovi visokog obrazovanja medicinskih sestara u kontekstu članstva u Europskoj uniji“