Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji „Izazovi visokog obrazovanja medicinskih sestara u kontekstu članstva u Europskoj uniji“


DSCF5343

Više slika … 

Hrvatska komora medicinskih sestara i stručne udruge u sestrinstvu organizirale su Međunarodnu konferenciju „Izazovi visokog obrazovanja medicinskih sestara u kontekstu članstva u Europskoj uniji“.

Konferencija je održana 10. lipnja 2015. u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu, Kaptol 29a, Zagreb, od 9 do 16 sati.

Predavači na Konferenciji bili su: Prof. Marie Carney, dekanica Fakulteta sestrinstva i primaljstva, Dublin, Republika Irska, Prof. Majda Pajnkihar, dekanica Fakulteta zdravstvenih znanosti, Maribor, Republika Slovenija, Prof. Theodoros Koutroubas, direktor CEPLIS-a – Europskog vijeća samostalnih profesija i Doc.dr.sc. Sonja Kalauz, Zdravstveno veleučilište Zagreb. Nakon predavanja održan je Okrugli stol s predavačima na kojem su svi nazočni sudionici mogli postaviti pitanja te na iste dobiti relevantne odgovore.