Završena edukacija na temu “Informatika i računalne vještine”


Nakon dva intenzivna dana, završena je edukacija na temu “Informatika i računalne vještine”. Polaznici su dobili informacije o osnovama informatike i računalnih vještina, te mogli aktivno vježbati rad na samom računalu.

 

Slike