Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj


„Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj“ održati će se 9. i 10. lipnja 2017.g. u organizaciji Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u prostorima dekanata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3, 10000 Zagreb.

 

Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj biti će bodovano od HLK te HKMS.

 

Više informacija i prijave