Međunarodni tjedan sestrinstva


 

„Šest pitanja koja život znače“

Povodom obilježavanja Međunarodnog tjedna sestrinstva, te u okviru djelokruga Udruge, organizirali smo nekoliko javno-zdravstvenih akcija pod nazivom „Šest pitanja koja život znače“ s osnovnim ciljem širenje samosvijesti prisutnih glede hitne medicinske službe.

Ciljevi akcije su informirati i upoznati zainteresirano građanstvo o:
 Što je hitan medicinski poziv,
 Kada i tko upućuje hitan medicinski poziv na broj 194,
 Ulozi i radu medicinskog dispečera i hitne medicinske službe,
 Koji su važni podaci koje mora sadržavati hitan medicinski poziv,
 Na koji način razgovarati s dispečerom HMS i važnost uzajamne suradnje,
 Značaj pravodobne vanjske masaže srca, upotreba automatskog vanjskog defibrilatora (AVD) i klasične kardiopulmonalne reanimacije (KPR),
 Dosadašnjim naporima o izgradnji mreže AVD-a.

 

Metodološki postupci koji će se prakticirati u svrhu ostvarivanja ciljeva su:

– Prezentacijom:
 Opisati što je hitan medicinski poziv i prezentirati tijek hitnog medicinskog poziva po Hrvatskom indeksu prijema hitnog medicinskog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu,
 Ukazati na važnost ključnih pitanja,
 Ukazati na važnost razmjene razumljivih, točnih, potpunih i pravodobnih informacija,
 Ukazati na važnost pravovremene reakcije pozivatelja i slušanje uputa medicinskog dispečera te utjecaj na stopu preživljavanja pružajući vanjsku masažu, upotrebu AVD-a, i klasične kardiopulmonalne reanimacije (KPR)
– Dijeljenje promotivnih letaka i materijala vezanih uz hitnu medicinsku službu
– Demonstracija KPR-a uz upotrebu AVD-a te mogućnost aktivnog sudjelovanja svih zainteresiranih
– Odgovarati na pitanja sudionika.

Ovu javno-zdravstvenu akciju osmislili smo uz suradnju s drugim ustanovama u obliku zajedničkog rada.

Ovim putem pozivamo Vas za sudjelovanje u ostvarenju navedenih ciljeva isto kao i sudjelovanje na ostalom pripremljenom programu!

 

Srdačan pozdrav!

Stjepan Petričević, dipl.med.tech.
Predsjednik UDHM
predsjednik.udhm@gmail.com